k.ú.: 631337 - Klemov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581542 - Doubravice nad Svitavou NUTS5 CZ0641581542
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 201 851132
zahrada 68 41057
ovoc. sad 9 28125
travní p. 40 70078
lesní poz 56 605187
vodní pl. tok přirozený 4 6280
zast. pl. společný dvůr 1 545
zast. pl. 100 18562
ostat.pl. dráha 5 8763
ostat.pl. jiná plocha 6 6116
ostat.pl. manipulační pl. 1 1013
ostat.pl. neplodná půda 70 42288
ostat.pl. ostat.komunikace 47 37580
ostat.pl. silnice 2 21026
ostat.pl. zeleň 15 14511
Celkem KN 625 1752263
Par. DKM 317 1575119
Par. KMD 308 177144
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 26
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 4
rozestav. 1
Celkem BUD 99
LV 170
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2017
DKM-KPÚ 18.04.2011 1:1000 18.04.2011 *)
S-SK ŠS 1826 15.06.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 26.09.2020 01:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička