k.ú.: 631256 - Lažany u Doubravice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 560197 - Lažany NUTS5 CZ0316560197
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 1212169
zahrada 56 43962
ovoc. sad 1 3954
travní p. 29 367735
lesní poz 44 1102080
vodní pl. nádrž umělá 1 935
vodní pl. rybník 6 269724
vodní pl. tok přirozený 3 9193
vodní pl. tok umělý 5 6309
vodní pl. zamokřená pl. 1 7321
zast. pl. společný dvůr 3 1685
zast. pl. zbořeniště 2 240
zast. pl. 62 23313
ostat.pl. jiná plocha 46 75547
ostat.pl. manipulační pl. 6 6028
ostat.pl. neplodná půda 28 15109
ostat.pl. ostat.komunikace 37 53597
ostat.pl. silnice 8 23306
ostat.pl. zeleň 4 5976
Celkem KN 380 3228183
PK 120 583398
GP 85 885011
Celkem ZE 205 1468409
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 29
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 61
LV 75
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 13.08.2022 02:42

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.