k.ú.: 630942 - Domoradice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581186 - Vysoké Mýto NUTS5 CZ0534581186
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 1543952
zahrada 96 44070
travní p. 26 33153
lesní poz 45 225731
vodní pl. rybník 1 7772
vodní pl. tok přirozený 6 4184
zast. pl. zbořeniště 7 1481
zast. pl. 110 40482
ostat.pl. jiná plocha 77 50475
ostat.pl. neplodná půda 2 2018
ostat.pl. ostat.komunikace 19 12075
ostat.pl. silnice 3 28054
Celkem KN 514 1993447
Par. KMD 514 1993447
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 99
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 137
spoluvlastník 303

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.07.2019 00:33

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.