k.ú.: 630641 - Domašín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530883 - Vlašim NUTS5 CZ0201530883
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1150 4678703
zahrada 255 162530
ovoc. sad 4 2971
travní p. 519 945024
lesní poz 220 3996006
vodní pl. nádrž přírodní 1 280
vodní pl. nádrž umělá 1 579
vodní pl. rybník 7 14960
vodní pl. tok přirozený 2 2111
vodní pl. tok umělý 82 11753
vodní pl. zamokřená pl. 1 676
zast. pl. 392 124039
ostat.pl. dráha 1 19243
ostat.pl. jiná plocha 116 46492
ostat.pl. manipulační pl. 50 102467
ostat.pl. neplodná půda 49 51216
ostat.pl. ost.dopravní pl. 15 17385
ostat.pl. ostat.komunikace 78 126350
ostat.pl. pohřeb. 2 2969
ostat.pl. silnice 37 86298
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 9112
ostat.pl. zeleň 5 2495
Celkem KN 2992 10403659
Par. DKM 795 430135
Par. KMD 2197 9973524
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 207
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 53
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 4
Celkem BUD 380
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 590
spoluvlastník 955

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2015
DKM 1:1000 17.12.2014
S-SK GS 1:2880 1841 30.11.2015 28.2.1824 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 26.09.2020 00:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička