k.ú.: 630616 - Domanín u Bystřice nad Pernštejnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595411 - Bystřice nad Pernštejnem NUTS5 CZ0635595411
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 379 4896088
zahrada 196 134024
ovoc. sad 4 13358
travní p. 389 1416356
lesní poz 116 1330985
vodní pl. nádrž umělá 5 4693
vodní pl. rybník 8 231027
vodní pl. tok přirozený 14 38082
vodní pl. tok umělý 29 21798
zast. pl. společný dvůr 2 130
zast. pl. zbořeniště 5 648
zast. pl. 210 75554
ostat.pl. jiná plocha 118 71677
ostat.pl. manipulační pl. 38 47592
ostat.pl. neplodná půda 15 18180
ostat.pl. ostat.komunikace 163 148880
ostat.pl. silnice 3 58923
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6147
ostat.pl. zeleň 5 325
Celkem KN 1702 8514467
Par. DKM 1702 8514467
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 92
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 30
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 189
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 328
spoluvlastník 483

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.1999
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2019 05:11

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.