k.ú.: 630616 - Domanín u Bystřice nad Pernštejnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595411 - Bystřice nad Pernštejnem NUTS5 CZ0635595411
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 357 4912204
zahrada 190 140273
ovoc. sad 4 13358
travní p. 333 1395335
lesní poz 112 1330068
vodní pl. nádrž umělá 5 4393
vodní pl. rybník 5 230712
vodní pl. tok přirozený 12 37966
vodní pl. tok umělý 26 22201
zast. pl. společný dvůr 1 122
zast. pl. zbořeniště 1 42
zast. pl. 228 77351
ostat.pl. jiná plocha 110 72258
ostat.pl. manipulační pl. 31 42414
ostat.pl. neplodná půda 12 17383
ostat.pl. ostat.komunikace 121 147109
ostat.pl. silnice 3 58923
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11907
ostat.pl. zeleň 5 442
Celkem KN 1560 8514461
Par. DKM 1560 8514461
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 95
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 30
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 7
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 206
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 323
spoluvlastník 479

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.1999
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 06.06.2020 03:56

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.