k.ú.: 630527 - Doly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571776 - Luže NUTS5 CZ0531571776
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 523 2355646
zahrada 226 188675
ovoc. sad 6 22705
travní p. 390 855527
lesní poz 275 2074984
vodní pl. nádrž umělá 2 1057
vodní pl. rybník 1 3949
vodní pl. tok přirozený 39 80189
zast. pl. společný dvůr 2 2041
zast. pl. zbořeniště 2 100
zast. pl. 151 55750
ostat.pl. jiná plocha 51 18824
ostat.pl. manipulační pl. 14 16003
ostat.pl. neplodná půda 147 130304
ostat.pl. ostat.komunikace 155 105932
ostat.pl. pohřeb. 1 881
ostat.pl. silnice 12 61582
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 16302
Celkem KN 2006 5990451
Par. DKM 7 25711
Par. KMD 1999 5964740
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 81
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
Celkem BUD 145
LV 226
spoluvlastník 316

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2010
S-SK GS 1:2880 1839 30.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.08.2019 04:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.