k.ú.: 629901 - Horní Rozmyšl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560341 - Dolní Nivy NUTS5 CZ0413560341
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 16895
zahrada 46 65078
travní p. 110 2007688
lesní poz les(ne hospodář) 21 1655833
lesní poz 3 155339
vodní pl. nádrž umělá 7 8516
vodní pl. tok přirozený 2 16323
vodní pl. tok umělý 2 19125
vodní pl. zamokřená pl. 24 84391
zast. pl. společný dvůr 3 1209
zast. pl. zbořeniště 5 1829
zast. pl. 50 16902
ostat.pl. jiná plocha 33 292325
ostat.pl. manipulační pl. 12 72301
ostat.pl. mez, stráň 5 2161
ostat.pl. neplodná půda 104 187945
ostat.pl. ostat.komunikace 46 43028
ostat.pl. silnice 6 106137
ostat.pl. zeleň 1 1789
Celkem KN 487 4754814
Par. DKM 487 4754814
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 18
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 47
LV 69
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.12.2003
FÚO 1:2000 01.01.1978 22.12.2003
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 22.08.2019 14:16

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.