k.ú.: 629880 - Dolní Nivy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560341 - Dolní Nivy NUTS5 CZ0413560341
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 4059
zahrada 68 71299
ovoc. sad 5 10423
travní p. mez, stráň 1 29715
travní p. 37 776836
lesní poz les(ne hospodář) 8 284591
lesní poz 1 1843900
vodní pl. nádrž umělá 2 446
vodní pl. tok přirozený 1 12319
vodní pl. zamokřená pl. 2 4708
zast. pl. zbořeniště 1 106
zast. pl. 66 21701
ostat.pl. jiná plocha 24 2531737
ostat.pl. manipulační pl. 5 39132
ostat.pl. mez, stráň 1 4139
ostat.pl. neplodná půda 18 47866
ostat.pl. ostat.komunikace 12 13053
ostat.pl. silnice 5 80108
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7320
ostat.pl. zeleň 6 9275
Celkem KN 268 5792733
Par. DKM 268 5792733
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 31
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 65
byt.z. byt 27
Celkem JED 27
LV 109
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.12.2003
THM-V 1:2000 01.01.1978 22.12.2003
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 01.06.2020 19:13

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.