k.ú.: 629847 - Dolní Němčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546127 - Dačice NUTS5 CZ0313546127
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 578 3422452
zahrada 152 130255
ovoc. sad 1 2771
travní p. 374 912056
lesní poz 214 1254317
vodní pl. nádrž umělá 1 3822
vodní pl. rybník 14 61184
vodní pl. tok přirozený 8 8397
vodní pl. tok umělý 61 14230
vodní pl. zamokřená pl. 9 14730
zast. pl. společný dvůr 2 53
zast. pl. zbořeniště 1 317
zast. pl. 179 72859
ostat.pl. jiná plocha 48 29333
ostat.pl. manipulační pl. 32 55940
ostat.pl. neplodná půda 49 22746
ostat.pl. ostat.komunikace 139 92696
ostat.pl. silnice 4 43504
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3370
ostat.pl. zeleň 2 62
Celkem KN 1869 6145094
Par. DKM 435 253200
Par. KMD 1434 5891894
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 42
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 168
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 10
Celkem JED 20
LV 233
spoluvlastník 436

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2016
DKM 1:1000 22.09.2015
S-SK ŠS 1:2880 1829 19.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 26.09.2020 02:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička