k.ú.: 629791 - Velká Morava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580163 - Dolní Morava NUTS5 CZ0534580163
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 58860
zahrada 25 19486
travní p. 606 4235042
lesní poz sport.a rekr.pl. 1 123488
lesní poz 216 16732925
vodní pl. nádrž umělá 1 421
vodní pl. rybník 1 1026
vodní pl. tok přirozený 16 125375
vodní pl. tok umělý 6 286
zast. pl. společný dvůr 4 982
zast. pl. zbořeniště 35 13366
zast. pl. 201 63253
ostat.pl. dobývací prost. 1 101959
ostat.pl. dráha 2 3113
ostat.pl. jiná plocha 113 39030
ostat.pl. manipulační pl. 1 822
ostat.pl. neplodná půda 2 402
ostat.pl. ostat.komunikace 123 225398
ostat.pl. pohřeb. 1 2241
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 2485
ostat.pl. zeleň 128 153671
Celkem KN 1494 21903631
Par. DKM 1343 6154181
Par. KMD 151 15749450
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 87
č.p. rod.rekr 12
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 8
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 3
Celkem BUD 184
byt.z. byt 17
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 18
LV 268
spoluvlastník 396

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2014
DKM-KPÚ 16.06.2005 1:1000 27.07.2005 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.07.2005
S-SK ŠS 1:2880 1835 04.12.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.08.2019 10:12

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.