k.ú.: 629570 - Dolní Libochová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595519 - Dolní Libochová NUTS5 CZ0635595519
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 262 2346692
zahrada 120 70296
ovoc. sad 3 11935
travní p. 208 587328
lesní poz les s budovou 7 287
lesní poz 52 562509
vodní pl. nádrž umělá 7 6369
vodní pl. rybník 2 263907
vodní pl. tok přirozený 11 11075
vodní pl. tok umělý 4 1351
zast. pl. zbořeniště 4 1223
zast. pl. 132 46099
ostat.pl. jiná plocha 16 4400
ostat.pl. manipulační pl. 14 18285
ostat.pl. neplodná půda 62 34592
ostat.pl. ostat.komunikace 94 92879
ostat.pl. silnice 17 31101
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4512
ostat.pl. zeleň 13 3480
Celkem KN 1031 4098320
Par. KMD 1031 4098320
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 68
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 138
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 134
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.05.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 21.05.2019 15:34

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.