k.ú.: 629553 - Dolní Libchavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580147 - Libchavy NUTS5 CZ0534580147
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 377 4249832
zahrada 436 330385
travní p. 727 2528006
lesní poz 104 5277267
vodní pl. rybník 1 22047
vodní pl. tok přirozený 55 68124
zast. pl. společný dvůr 12 2318
zast. pl. zbořeniště 9 1761
zast. pl. 548 135241
ostat.pl. jiná plocha 444 460849
ostat.pl. manipulační pl. 21 26688
ostat.pl. neplodná půda 12 40240
ostat.pl. ostat.komunikace 274 187631
ostat.pl. silnice 33 83429
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 12703
ostat.pl. zeleň 2 1238
Celkem KN 3065 13427759
Par. DKM 3065 13427759
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 90
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 202
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 21
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 493
byt.z. byt 30
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 5
Celkem JED 50
LV 593
spoluvlastník 832

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.1998
S-SK GS 1:2880 1839 18.12.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.08.2019 23:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.