k.ú.: 629391 - Dolní Krupá u Mnichova Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 535711 - Dolní Krupá NUTS5 CZ0207535711
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2116 - Mnichovo Hradiště
Pověřený obecní úřad 21161 - Mnichovo Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 1401
orná půda 81 1998383
zahrada 137 122051
ovoc. sad 1 2554
travní p. 300 916913
lesní poz 237 7671335
vodní pl. rybník 3 53912
vodní pl. zamokřená pl. 1 34730
zast. pl. společný dvůr 5 1926
zast. pl. zbořeniště 11 3876
zast. pl. 140 51139
ostat.pl. jiná plocha 27 20085
ostat.pl. manipulační pl. 10 18151
ostat.pl. neplodná půda 52 27618
ostat.pl. ostat.komunikace 120 180714
ostat.pl. pohřeb. 1 1554
ostat.pl. silnice 4 60848
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14325
ostat.pl. zeleň 13 16048
Celkem KN 1150 11197563
PK 53 227959
Celkem ZE 53 227959
Par. DKM 252 2499846
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. obč.vyb 7
č.p. rod.dům 75
č.p. rod.rekr 11
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 138
LV 173
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.11.2019 1:1000 06.12.2019 *) KPÚ na části území
S-SK GS 1:2880 1842 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 10/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 16.08.2022 07:07

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.