k.ú.: 628972 - Dolní Dvořiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545465 - Dolní Dvořiště NUTS5 CZ0312545465
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 197 2247153
zahrada 62 32856
travní p. 315 1887760
lesní poz 70 1334854
vodní pl. tok přirozený 27 65355
vodní pl. tok umělý 6 5383
vodní pl. zamokřená pl. 12 28933
zast. pl. 300 70664
ostat.pl. jiná plocha 222 531045
ostat.pl. manipulační pl. 104 112511
ostat.pl. neplodná půda 80 80801
ostat.pl. ostat.komunikace 78 190007
ostat.pl. pohřeb. 1 1679
ostat.pl. silnice 53 163721
ostat.pl. skládka 1 860
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9878
ostat.pl. zeleň 7 3884
Celkem KN 1538 6767344
Par. DKM 1538 6767344
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 103
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 290
byt.z. byt 52
obč.z. byt 18
Celkem JED 70
LV 385
spoluvlastník 541

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.11.2010 1:1000 24.11.2010 *)
DKM 1:1000 03.03.2010
ZMVM 1:2000 02.01.1997 24.11.2010
S-SK GS 1:2880 1826 02.01.1997


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 30.09.2020 05:47

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička