k.ú.: 628964 - Dolní Dunajovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28. října 14/594, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584428 - Dolní Dunajovice NUTS5 CZ0644584428
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6211 - Mikulov
Pověřený obecní úřad 62111 - Mikulov

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1040 8385724
vinice 727 4631799
zahrada 487 337005
ovoc. sad 16 53549
travní p. 15 488193
lesní poz 39 280497
vodní pl. nádrž umělá 275 1973944
vodní pl. tok přirozený 4 63471
vodní pl. tok umělý 16 158320
zast. pl. společný dvůr 8 4715
zast. pl. zbořeniště 31 5430
zast. pl. 975 347378
ostat.pl. dráha 1 2992
ostat.pl. jiná plocha 314 96077
ostat.pl. manipulační pl. 124 155424
ostat.pl. neplodná půda 87 235257
ostat.pl. ostat.komunikace 267 469440
ostat.pl. pohřeb. 1 7395
ostat.pl. silnice 7 101533
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 29451
ostat.pl. zeleň 48 46461
Celkem KN 4486 17874055
Par. DKM 4486 17874055
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 18
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 11
č.p. obč.vyb. 26
č.p. rod.dům 599
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 11
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 4
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 55
bez čp/če jiná st. 115
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če ubyt.zař 7
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 54
rozestav. 2
Celkem BUD 946
byt.z. byt 63
obč.z. ateliér 6
obč.z. byt 22
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 93
LV 1173
spoluvlastník 1756

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.10.2010
DKM-KPÚ 05.04.2007 1:1000 30.10.2007 *) Z-1283/2007
S-SK ŠS 1:2880 1824 27.10.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 13.08.2022 01:57

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.