k.ú.: 628913 - Dolní Dobrouč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580121 - Dolní Dobrouč NUTS5 CZ0534580121
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1098 4471896
zahrada 1128 584860
ovoc. sad 3 11816
travní p. 1809 4399436
lesní poz les s budovou 1 45
lesní poz 1281 5652389
vodní pl. nádrž umělá 6 15061
vodní pl. rybník 13 24294
vodní pl. tok přirozený 72 133434
vodní pl. tok umělý 3 626
zast. pl. společný dvůr 17 6119
zast. pl. zbořeniště 42 5461
zast. pl. 1022 228616
ostat.pl. dráha 8 51709
ostat.pl. jiná plocha 556 356905
ostat.pl. manipulační pl. 34 32496
ostat.pl. neplodná půda 65 49882
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 853
ostat.pl. ostat.komunikace 934 462617
ostat.pl. pohřeb. 3 4310
ostat.pl. silnice 9 68858
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 46783
ostat.pl. zeleň 19 10790
Celkem KN 8137 16619256
EN 17 33931
PK 224 227356
Celkem ZE 241 261287
Par. DKM 183 510696
Par. KMD 3773 13564525
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 250
č.p. byt.dům 18
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 344
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.e. adminis. 1
č.e. jiná st. 10
č.e. obč.vyb. 6
č.e. rod.rekr 46
č.e. tech.vyb 6
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 60
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 948
byt.z. byt 57
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 10
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 83
LV 1117
spoluvlastník 1555

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2016
DKM-KPÚ 21.07.2014 1:1000 22.09.2014 *)
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.07.2019 22:47

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.