k.ú.: 628913 - Dolní Dobrouč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580121 - Dolní Dobrouč NUTS5 CZ0534580121
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1099 4471869
zahrada 1132 582719
ovoc. sad 3 11816
travní p. 1812 4397413
lesní poz les s budovou 1 45
lesní poz 1282 5652389
vodní pl. nádrž umělá 6 15061
vodní pl. rybník 13 24294
vodní pl. tok přirozený 71 133134
vodní pl. tok umělý 3 626
zast. pl. společný dvůr 16 5894
zast. pl. zbořeniště 42 5424
zast. pl. 1033 230626
ostat.pl. dráha 8 51709
ostat.pl. jiná plocha 565 357748
ostat.pl. manipulační pl. 34 32478
ostat.pl. neplodná půda 65 49782
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 853
ostat.pl. ostat.komunikace 989 466491
ostat.pl. pohřeb. 3 4310
ostat.pl. silnice 14 67017
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 46783
ostat.pl. zeleň 19 10790
Celkem KN 8224 16619271
EN 17 33894
PK 223 226897
Celkem ZE 240 260791
Par. DKM 183 510696
Par. KMD 3777 13564541
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 232
č.p. byt.dům 18
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 374
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.e. adminis. 1
č.e. jiná st. 10
č.e. obč.vyb. 6
č.e. rod.rekr 46
č.e. tech.vyb 6
č.e. víceúčel 1
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 63
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 964
byt.z. byt 57
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 16
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 89
LV 1115
spoluvlastník 1542

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2016
DKM-KPÚ 21.07.2014 1:1000 22.09.2014 *)
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.09.2020 21:44

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.