k.ú.: 628891 - Dolní Černůtky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572993 - Jeřice NUTS5 CZ0522572993
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 102 1340455
zahrada 54 45387
ovoc. sad 1 11981
travní p. 44 190090
lesní poz 9 86977
vodní pl. nádrž umělá 1 935
vodní pl. tok přirozený 10 12595
zast. pl. společný dvůr 1 256
zast. pl. 53 41237
ostat.pl. dráha 1 20758
ostat.pl. jiná plocha 18 7222
ostat.pl. manipulační pl. 1 997
ostat.pl. neplodná půda 1 794
ostat.pl. ostat.komunikace 31 40301
ostat.pl. silnice 50 45836
ostat.pl. zeleň 11 24363
Celkem KN 388 1870184
Par. DKM 388 1870184
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 21
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obchod 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 53
LV 105
spoluvlastník 142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.06.2017
DKM-KPÚ 1:1000 10.08.2012
S-SK GS 1:2880 1841 13.06.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 26.09.2020 02:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička