k.ú.: 628361 - Řakom - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556106 - Dolany NUTS5 CZ0322556106
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 358 1103033
zahrada 42 40115
ovoc. sad 1 104
travní p. mez, stráň 3 1618
travní p. 147 303450
lesní poz 130 2781933
vodní pl. rybník 1 1497
vodní pl. tok přirozený 24 2712
zast. pl. společný dvůr 1 10
zast. pl. zbořeniště 1 45
zast. pl. 50 25510
ostat.pl. jiná plocha 49 23665
ostat.pl. manipulační pl. 17 7233
ostat.pl. neplodná půda 48 26564
ostat.pl. ostat.komunikace 60 40006
ostat.pl. silnice 2 18087
Celkem KN 934 4375582
Par. DKM 934 4375582
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 50
LV 62
spoluvlastník 86

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.02.1996
S-SK GS 1:2880 1837 21.02.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.05.2019 20:48

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.