k.ú.: 628361 - Řakom - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556106 - Dolany NUTS5 CZ0322556106
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 355 1102973
zahrada 44 40223
travní p. mez, stráň 3 1618
travní p. 145 302891
lesní poz 129 2781470
vodní pl. rybník 1 1497
vodní pl. tok přirozený 24 2712
zast. pl. zbořeniště 1 45
zast. pl. 49 24681
ostat.pl. jiná plocha 51 24504
ostat.pl. manipulační pl. 16 7185
ostat.pl. neplodná půda 46 26564
ostat.pl. ostat.komunikace 61 41132
ostat.pl. silnice 2 18087
Celkem KN 927 4375582
Par. DKM 927 4375582
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 24
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 49
LV 62
spoluvlastník 86

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.02.1996
S-SK GS 1:2880 1837 21.02.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.07.2019 05:45

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.