k.ú.: 628361 - Řakom - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556106 - Dolany NUTS5 CZ0322556106
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 353 1102242
zahrada 45 40169
travní p. mez, stráň 3 1618
travní p. 145 302891
lesní poz 131 2782201
vodní pl. rybník 1 1497
vodní pl. tok přirozený 24 2712
zast. pl. zbořeniště 1 45
zast. pl. 51 24753
ostat.pl. jiná plocha 52 24486
ostat.pl. manipulační pl. 16 7185
ostat.pl. neplodná půda 46 26564
ostat.pl. ostat.komunikace 61 41132
ostat.pl. silnice 2 18087
Celkem KN 931 4375582
Par. DKM 931 4375582
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 24
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 51
LV 63
spoluvlastník 87

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.02.1996
S-SK GS 1:2880 1837 21.02.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 01.06.2020 17:51

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.