k.ú.: 628344 - Dolany u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556106 - Dolany NUTS5 CZ0322556106
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 1700
orná půda 551 2710911
zahrada skleník-pařeniš. 1 265
zahrada 253 196631
ovoc. sad 2 5583
travní p. mez, stráň 7 5218
travní p. 285 1219462
lesní poz 114 2473873
vodní pl. nádrž přírodní 1 1256
vodní pl. nádrž umělá 1 605
vodní pl. tok přirozený 63 96249
vodní pl. zamokřená pl. 1 764
zast. pl. zbořeniště 6 617
zast. pl. 350 110237
ostat.pl. jiná plocha 143 105936
ostat.pl. manipulační pl. 16 15470
ostat.pl. mez, stráň 1 490
ostat.pl. neplodná půda 49 48913
ostat.pl. ostat.komunikace 92 97474
ostat.pl. pohřeb. 2 3096
ostat.pl. silnice 26 70098
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 693
ostat.pl. zeleň 2 5339
Celkem KN 1970 7170880
Par. DKM 1970 7170880
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 125
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 48
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 38
bez čp/če zem.used 7
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 342
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 359
spoluvlastník 518

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.10.1996
S-SK GS 1:2880 1837 11.10.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 25.05.2019 01:26

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.