k.ú.: 628328 - Dolany u Prahy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 539201 - Dolany nad Vltavou NUTS5 CZ0206539201
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 258 1894748
zahrada 338 175259
ovoc. sad 27 137104
travní p. 33 92820
lesní poz 23 460427
vodní pl. nádrž umělá 1 21164
vodní pl. tok přirozený 4 243085
vodní pl. tok umělý 2 13947
zast. pl. zbořeniště 4 803
zast. pl. 430 141076
ostat.pl. dráha 12 59381
ostat.pl. jiná plocha 53 59194
ostat.pl. manipulační pl. 21 53836
ostat.pl. neplodná půda 26 104953
ostat.pl. ostat.komunikace 93 94214
ostat.pl. silnice 12 31748
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 36777
ostat.pl. zeleň 36 27396
Celkem KN 1379 3647932
Par. KMD 1379 3647932
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 124
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 150
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 55
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 412
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 11
LV 430
spoluvlastník 582

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2011
S-SK GS 1:2880 1840 07.12.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 19.09.2020 04:17

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.