k.ú.: 627909 - Záluží u Roudnice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 542482 - Záluží NUTS5 CZ0423542482
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 246 1375273
chmelnice 15 119180
zahrada 100 74591
ovoc. sad 7 17201
travní p. 22 26103
lesní poz 151 1107361
vodní pl. nádrž přírodní 1 1277
vodní pl. tok přirozený 3 267906
vodní pl. tok umělý 1 204860
zast. pl. společný dvůr 7 430
zast. pl. zbořeniště 9 1698
zast. pl. 171 51914
ostat.pl. dobývací prost. 88 397456
ostat.pl. dráha 6 52973
ostat.pl. jiná plocha 54 207527
ostat.pl. manipulační pl. 83 60497
ostat.pl. neplodná půda 25 68678
ostat.pl. ostat.komunikace 84 103762
ostat.pl. silnice 4 33144
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1033
ostat.pl. zeleň 7 28489
Celkem KN 1086 4201353
Par. DKM 384 2620960
Par. KMD 702 1580393
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 89
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 23
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 162
LV 235
spoluvlastník 333

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2013
DKM-KPÚ 23.06.2004 1:1000 12.10.2004 *)
S-SK GS 1:2880 1840 27.11.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 19.09.2020 05:36

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.