k.ú.: 627861 - Dobříkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580091 - Dobříkov NUTS5 CZ0534580091
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 458 1726087
zahrada 273 183464
travní p. 574 1257668
lesní poz 305 1897551
vodní pl. nádrž přírodní 1 1514
vodní pl. nádrž umělá 9 2884
vodní pl. rybník 2 1747
vodní pl. tok přirozený 155 40603
vodní pl. tok umělý 4 1144
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. zbořeniště 7 2977
zast. pl. 254 72394
ostat.pl. dráha 4 91261
ostat.pl. jiná plocha 89 45422
ostat.pl. manipulační pl. 27 20892
ostat.pl. neplodná půda 9 4468
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 567
ostat.pl. ostat.komunikace 155 109962
ostat.pl. silnice 16 31497
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 13797
ostat.pl. zeleň 3 3513
Celkem KN 2359 5509414
Par. DKM 1 498
Par. KMD 2358 5508916
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 113
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 13
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 244
LV 334
spoluvlastník 447

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2012
S-SK GS 1:2880 1839 21.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 06.06.2020 02:19

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.