k.ú.: 627861 - Dobříkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580091 - Dobříkov NUTS5 CZ0534580091
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 458 1726755
zahrada 273 183514
travní p. 571 1257758
lesní poz 305 1897551
vodní pl. nádrž přírodní 1 1514
vodní pl. nádrž umělá 9 2884
vodní pl. rybník 2 1747
vodní pl. tok přirozený 155 40603
vodní pl. tok umělý 4 1144
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. zbořeniště 7 2977
zast. pl. 246 71587
ostat.pl. dráha 4 91261
ostat.pl. jiná plocha 89 45422
ostat.pl. manipulační pl. 27 20892
ostat.pl. neplodná půda 9 4468
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 567
ostat.pl. ostat.komunikace 155 109962
ostat.pl. silnice 16 31497
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 13797
ostat.pl. zeleň 3 3513
Celkem KN 2348 5509415
Par. DKM 1 498
Par. KMD 2347 5508917
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 105
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 13
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 236
LV 337
spoluvlastník 450

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2012
S-SK GS 1:2880 1839 21.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.07.2019 21:01

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.