k.ú.: 627798 - Trnovany u Žatce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566985 - Žatec NUTS5 CZ0424566985
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 308188
chmelnice 43 289619
zahrada 15 13234
travní p. 13 37861
lesní poz 9 58898
vodní pl. nádrž umělá 1 384
vodní pl. tok přirozený 5 60628
zast. pl. zbořeniště 4 5864
zast. pl. 33 14329
ostat.pl. dráha 6 28813
ostat.pl. jiná plocha 29 23519
ostat.pl. manipulační pl. 4 1729
ostat.pl. neplodná půda 33 39275
ostat.pl. ostat.komunikace 23 11623
ostat.pl. silnice 2 23245
ostat.pl. zeleň 4 4033
Celkem KN 304 921242
Par. DKM 304 921242
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 32
LV 38
spoluvlastník 53

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 28.12.2000
S-SK GS 1:2880 1824 31.10.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 19.09.2020 05:30

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.