k.ú.: 627763 - Dobříč u Prahy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539180 - Dobříč NUTS5 CZ020A539180
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 347 2978397
zahrada 125 59852
ovoc. sad 3 54242
travní p. 15 48079
lesní poz 3 32106
vodní pl. nádrž umělá 3 3612
vodní pl. rybník 1 839
vodní pl. tok přirozený 14 10427
zast. pl. společný dvůr 1 315
zast. pl. zbořeniště 3 1267
zast. pl. 166 52264
ostat.pl. jiná plocha 41 82504
ostat.pl. manipulační pl. 16 29053
ostat.pl. neplodná půda 21 30829
ostat.pl. ostat.komunikace 58 58562
ostat.pl. pohřeb. 1 174
ostat.pl. silnice 6 39742
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 9205
ostat.pl. zeleň 1 94
Celkem KN 832 3491563
Par. DKM 65 346635
Par. KMD 767 3144928
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 99
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 166
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 272
spoluvlastník 446

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.09.2018
DKM-KPÚ 25.08.2006 1:1000 30.11.2006 *) část k.ú. obnovena KPÚ
KM-D 1:2000 12.12.2000 07.09.2018
S-SK GS 1:2880 1840 12.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 22.09.2020 17:24

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička