k.ú.: 627488 - Dobrovíz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539171 - Dobrovíz NUTS5 CZ020A539171
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 518 4685497
zahrada 218 144001
ovoc. sad 16 59545
travní p. 24 46797
lesní poz 20 29515
vodní pl. nádrž umělá 2 3417
vodní pl. tok přirozený 10 10151
vodní pl. zamokřená pl. 2 3147
zast. pl. zbořeniště 5 2167
zast. pl. 348 269251
ostat.pl. dráha 4 49461
ostat.pl. jiná plocha 85 189223
ostat.pl. manipulační pl. 21 36042
ostat.pl. mez, stráň 10 12187
ostat.pl. neplodná půda 31 35040
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 192060
ostat.pl. ostat.komunikace 82 126752
ostat.pl. pohřeb. 1 773
ostat.pl. silnice 17 46512
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14991
ostat.pl. zeleň 5 10274
Celkem KN 1427 5966803
Par. KMD 1427 5966803
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 210
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 6
č.p. zem.used 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
Celkem BUD 348
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 378
spoluvlastník 568

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2016
S-SK GS 1:2880 1840 31.03.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.06.2019 07:32

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.