k.ú.: 627453 - Dobrotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588458 - Holešov NUTS5 CZ0721588458
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 259
orná půda školka 30 25531
orná půda 622 1766204
zahrada 328 242575
ovoc. sad 6 22408
travní p. 322 1001491
lesní poz 152 579670
vodní pl. nádrž přírodní 1 208
vodní pl. nádrž umělá 1 5009
vodní pl. rybník 7 7262
vodní pl. tok přirozený 36 75676
vodní pl. tok umělý 18 7497
zast. pl. zbořeniště 3 1265
zast. pl. 323 86104
ostat.pl. dráha 1 41832
ostat.pl. jiná plocha 132 138877
ostat.pl. manipulační pl. 32 52886
ostat.pl. neplodná půda 79 69966
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 987
ostat.pl. ostat.komunikace 134 221332
ostat.pl. silnice 16 37956
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 42916
ostat.pl. zeleň 121 415989
Celkem KN 2372 4843900
Par. DKM 2372 4843900
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 157
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 14
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če vodní el 1
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 312
byt.z. byt 3
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 5
LV 455
spoluvlastník 676

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2017
DKM-KPÚ 1:1000 20.08.2012
KM-D 1:2000 19.09.2000 24.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1830 19.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 14.07.2020 09:58

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.