k.ú.: 626554 - Nové Městečko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556076 - Dlouhá Ves NUTS5 CZ0322556076
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 337585
zahrada 50 29957
ovoc. sad 3 9375
travní p. 147 803526
lesní poz 147 982103
vodní pl. nádrž přírodní 1 455
vodní pl. nádrž umělá 2 15412
vodní pl. tok přirozený 26 156463
vodní pl. tok umělý 2 1119
zast. pl. společný dvůr 1 25
zast. pl. zbořeniště 2 238
zast. pl. 179 36215
ostat.pl. jiná plocha 54 17597
ostat.pl. manipulační pl. 10 15593
ostat.pl. neplodná půda 205 155033
ostat.pl. ostat.komunikace 55 55061
ostat.pl. silnice 6 22534
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 85670
ostat.pl. zeleň 13 6563
Celkem KN 949 2730524
Par. KMD 949 2730524
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 10
č.p. ubyt.zař 2
č.e. rod.rekr 63
bez čp/če bydlení 15
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 174
byt.z. byt 12
obč.z. byt 4
Celkem JED 16
LV 180
spoluvlastník 240

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.10.2016
S-SK GS 1:2880 1837 04.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.09.2020 16:18

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička