k.ú.: 626554 - Nové Městečko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556076 - Dlouhá Ves NUTS5 CZ0322556076
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 337585
zahrada 49 29957
ovoc. sad 3 9375
travní p. 144 803537
lesní poz 147 982103
vodní pl. nádrž přírodní 1 455
vodní pl. nádrž umělá 2 15412
vodní pl. tok přirozený 26 156463
vodní pl. tok umělý 2 1119
zast. pl. společný dvůr 1 25
zast. pl. zbořeniště 2 238
zast. pl. 178 36206
ostat.pl. jiná plocha 54 17597
ostat.pl. manipulační pl. 10 15593
ostat.pl. neplodná půda 204 155031
ostat.pl. ostat.komunikace 55 55061
ostat.pl. silnice 6 22534
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 85670
ostat.pl. zeleň 13 6563
Celkem KN 942 2730524
Par. KMD 942 2730524
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 10
č.p. ubyt.zař 2
č.e. rod.rekr 63
bez čp/če bydlení 15
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 173
byt.z. byt 12
obč.z. byt 4
Celkem JED 16
LV 178
spoluvlastník 236

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.10.2016
S-SK GS 1:2880 1837 04.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.07.2019 00:17

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.