k.ú.: 626538 - Dlouhá Ves u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556076 - Dlouhá Ves NUTS5 CZ0322556076
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 1450966
zahrada 376 300196
ovoc. sad 23 31854
travní p. mez, stráň 2 766
travní p. 216 1181135
lesní poz 88 1479267
vodní pl. nádrž umělá 1 1133
vodní pl. rybník 1 6269
vodní pl. tok přirozený 8 107237
vodní pl. tok umělý 3 9267
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 41
zast. pl. společný dvůr 10 736
zast. pl. zbořeniště 11 5470
zast. pl. 438 130815
ostat.pl. jiná plocha 54 33340
ostat.pl. manipulační pl. 15 48392
ostat.pl. mez, stráň 1 263
ostat.pl. neplodná půda 102 151264
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 806
ostat.pl. ostat.komunikace 109 104602
ostat.pl. pohřeb. 2 3206
ostat.pl. silnice 29 43308
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 16568
ostat.pl. zeleň 6 7374
Celkem KN 1565 5114275
EN 1 99
PK 735 1744479
GP 205 612324
Celkem ZE 941 2356902
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 233
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
Celkem BUD 433
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 33
LV 449
spoluvlastník 587

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 09.08.2022 00:45

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.