k.ú.: 626538 - Dlouhá Ves u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556076 - Dlouhá Ves NUTS5 CZ0322556076
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 1476883
zahrada 285 206579
ovoc. sad 41 56531
travní p. 254 1224853
lesní poz 85 1479333
vodní pl. nádrž umělá 1 1133
vodní pl. rybník 1 6269
vodní pl. tok přirozený 7 107278
vodní pl. tok umělý 4 10017
zast. pl. společný dvůr 11 749
zast. pl. zbořeniště 12 5691
zast. pl. 400 127891
ostat.pl. jiná plocha 42 29312
ostat.pl. manipulační pl. 17 50674
ostat.pl. neplodná půda 103 155622
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 806
ostat.pl. ostat.komunikace 95 102528
ostat.pl. pohřeb. 2 3206
ostat.pl. silnice 34 44885
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 16653
ostat.pl. zeleň 2 6316
Celkem KN 1467 5113209
EN 1 99
PK 749 1771825
GP 211 621023
Celkem ZE 961 2392947
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 210
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 34
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
Celkem BUD 397
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 31
LV 437
spoluvlastník 567

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 07:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.