k.ú.: 626431 - Dlouhá Loučka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 577987 - Dlouhá Loučka NUTS5 CZ0533577987
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 124 5789217
zahrada 504 226761
ovoc. sad 4 9203
travní p. 415 3456401
lesní poz ostat.komunikace 13 7901
lesní poz 525 7041417
vodní pl. nádrž umělá 1 3724
vodní pl. rybník 2 27234
vodní pl. tok přirozený 125 76475
vodní pl. tok umělý 4 9084
vodní pl. zamokřená pl. 1 1447
zast. pl. společný dvůr 1 47
zast. pl. zbořeniště 39 11274
zast. pl. 271 88790
ostat.pl. jiná plocha 150 56294
ostat.pl. manipulační pl. 34 49088
ostat.pl. neplodná půda 43 128210
ostat.pl. ostat.komunikace 313 298027
ostat.pl. silnice 15 42018
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12201
ostat.pl. zeleň 59 259499
Celkem KN 2645 17594312
Par. DKM 926 10922825
Par. KMD 1719 6671487
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 193
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 253
byt.z. byt 13
obč.z. byt 2
Celkem JED 15
LV 340
spoluvlastník 452

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2016
DKM-KPÚ 26.12.2013 1:1000 07.01.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.09.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 13.08.2022 01:58

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.