k.ú.: 626431 - Dlouhá Loučka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 577987 - Dlouhá Loučka NUTS5 CZ0533577987
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 121 5790938
zahrada 499 223627
ovoc. sad 4 9203
travní p. 412 3447239
lesní poz ostat.komunikace 13 7901
lesní poz 527 7052756
vodní pl. nádrž umělá 1 3724
vodní pl. rybník 2 27234
vodní pl. tok přirozený 123 76479
vodní pl. tok umělý 4 9084
vodní pl. zamokřená pl. 1 1447
zast. pl. společný dvůr 1 47
zast. pl. zbořeniště 37 11274
zast. pl. 267 88508
ostat.pl. jiná plocha 145 55710
ostat.pl. manipulační pl. 34 49117
ostat.pl. neplodná půda 43 128210
ostat.pl. ostat.komunikace 308 298215
ostat.pl. silnice 12 41892
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12201
ostat.pl. zeleň 59 259634
Celkem KN 2615 17594440
Par. DKM 913 10928125
Par. KMD 1702 6666315
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 95
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 92
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 247
byt.z. byt 13
Celkem JED 13
LV 338
spoluvlastník 452

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2016
DKM-KPÚ 26.12.2013 1:1000 07.01.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.09.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 20.09.2020 22:52

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.