k.ú.: 626368 - Soustov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556068 - Dlažov NUTS5 CZ0322556068
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 1937308
zahrada 67 53852
ovoc. sad 3 11147
travní p. 96 1114805
lesní poz 14 162643
vodní pl. nádrž umělá 7 11546
vodní pl. tok umělý 5 9240
vodní pl. zamokřená pl. 2 5170
zast. pl. 57 45768
ostat.pl. jiná plocha 47 47950
ostat.pl. manipulační pl. 14 7450
ostat.pl. neplodná půda 36 102088
ostat.pl. ostat.komunikace 59 83332
ostat.pl. silnice 9 86043
Celkem KN 503 3678342
Par. DKM 320 3550278
Par. KMD 183 128064
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 53
LV 107
spoluvlastník 133

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2009 intravilán
DKM-KPÚ 30.12.2008 1:1000 26.01.2009 *) extravilán
KM-D 1:2000 30.12.1999 11.12.2009 intravilán
S-SK GS 1:2880 1837 30.12.1999


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 01.06.2020 19:32

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.