k.ú.: 626180 - Dívčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544361 - Dívčice NUTS5 CZ0311544361
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31024 - Zliv

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 169 8513463
zahrada 338 239199
travní p. 274 3998896
lesní poz 126 514454
vodní pl. nádrž přírodní 7 43466
vodní pl. nádrž umělá 8 17656
vodní pl. rybník 31 3324288
vodní pl. tok přirozený 42 59858
vodní pl. tok umělý 91 111133
vodní pl. zamokřená pl. 17 103308
zast. pl. společný dvůr 18 8155
zast. pl. zbořeniště 6 23198
zast. pl. 562 866750
ostat.pl. dráha 13 190143
ostat.pl. jiná plocha 196 394864
ostat.pl. manipulační pl. 164 343304
ostat.pl. neplodná půda 93 283733
ostat.pl. ostat.komunikace 219 248407
ostat.pl. pohřeb. 2 2470
ostat.pl. silnice 53 206887
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 19563
ostat.pl. zeleň 12 9599
Celkem KN 2444 19522794
EN 7 284
PK 3428 15390320
Celkem ZE 3435 15390604
Par. DKM 1742 1523396
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 248
č.p. rod.rekr 8
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 37
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 68
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 3
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 516
byt.z. byt 3
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 568
spoluvlastník 805

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.11.2014
THM-G 1:2000 23.10.1972 THM Mydlovary
THM-V 1:2000 23.10.1972 THM Mydlovary
S-SK GS 1:2880 1870 23.10.1972


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 16.08.2022 05:08

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.