k.ú.: 625906 - Sádek u Deštnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566128 - Deštnice NUTS5 CZ0424566128
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 126 889859
chmelnice 84 447555
zahrada 31 14569
travní p. 9 4802
lesní poz 17 93473
vodní pl. nádrž umělá 1 36
vodní pl. tok přirozený 2 7719
zast. pl. společný dvůr 10 3640
zast. pl. zbořeniště 5 1487
zast. pl. 75 33756
ostat.pl. dráha 1 27244
ostat.pl. jiná plocha 41 21336
ostat.pl. manipulační pl. 5 9236
ostat.pl. neplodná půda 104 69114
ostat.pl. ostat.komunikace 40 24458
ostat.pl. pohřeb. 1 1522
ostat.pl. silnice 4 10695
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7277
ostat.pl. zeleň 6 1018
Celkem KN 568 1668796
Par. KMD 568 1668796
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 71
LV 67
spoluvlastník 84

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2010
KM-D 1:2880 25.06.2001 21.12.2010
S-SK GS 1:2880 1843 24.06.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 29.09.2020 16:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička