k.ú.: 625809 - Rumberk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581518 - Deštná NUTS5 CZ0641581518
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 307653
zahrada 62 34346
ovoc. sad 3 9232
travní p. 34 214674
lesní poz 49 286025
vodní pl. rybník 1 860
vodní pl. tok přirozený 2 8540
zast. pl. zbořeniště 3 488
zast. pl. 45 13436
ostat.pl. jiná plocha 12 7367
ostat.pl. manipulační pl. 1 397
ostat.pl. neplodná půda 31 51607
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 105
ostat.pl. ostat.komunikace 36 45958
ostat.pl. silnice 2 6661
ostat.pl. zeleň 13 41027
Celkem KN 314 1028376
Par. DKM 145 829366
Par. KMD 169 199010
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 44
LV 66
spoluvlastník 81

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.01.2017
DKM-KPÚ 28.08.2014 1:1000 29.08.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.01.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 18.09.2020 09:36

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.