k.ú.: 625680 - Dančovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546143 - Dešná NUTS5 CZ0313546143
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31042 - Slavonice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 295 4196090
zahrada 52 13662
ovoc. sad 3 2525
travní p. 124 302494
lesní poz 360 1261535
vodní pl. nádrž umělá 2 186210
vodní pl. rybník 1 659
vodní pl. tok přirozený 13 24535
vodní pl. tok umělý 22 7423
vodní pl. zamokřená pl. 1 248
zast. pl. zbořeniště 1 312
zast. pl. 44 37394
ostat.pl. jiná plocha 88 118001
ostat.pl. manipulační pl. 6 5922
ostat.pl. neplodná půda 7 6759
ostat.pl. ostat.komunikace 60 72214
ostat.pl. silnice 6 31204
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3894
ostat.pl. zeleň 2 824
Celkem KN 1088 6271905
Par. DKM 593 4898257
Par. KMD 495 1373648
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 32
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 42
LV 71
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.03.2015
DKM-KPÚ 17.04.2009 1:1000 12.05.2009 *) JPÚ na upřesnění přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1870 17.03.2015 reambulace


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 20.09.2020 23:48

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.