k.ú.: 625647 - Dešenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556041 - Dešenice NUTS5 CZ0322556041
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 1798930
zahrada 318 211215
ovoc. sad 1 2888
travní p. 240 2474885
lesní poz 63 1320231
vodní pl. nádrž umělá 1 5242
vodní pl. rybník 1 54433
vodní pl. tok přirozený 63 17411
vodní pl. tok umělý 1 166
vodní pl. zamokřená pl. 4 13102
zast. pl. společný dvůr 8 1388
zast. pl. zbořeniště 22 7324
zast. pl. 261 84192
ostat.pl. dráha 17 156998
ostat.pl. jiná plocha 76 72843
ostat.pl. manipulační pl. 23 28110
ostat.pl. mez, stráň 2 262
ostat.pl. neplodná půda 76 102177
ostat.pl. ostat.komunikace 123 121463
ostat.pl. pohřeb. 2 4550
ostat.pl. silnice 20 30427
ostat.pl. zeleň 6 1586
Celkem KN 1383 6509823
PK 54 180629
GP 372 3076935
Celkem ZE 426 3257564
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 127
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 40
Celkem BUD 254
byt.z. byt 32
byt.z. garáž 20
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 4
Celkem JED 62
LV 292
spoluvlastník 426

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 08/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 09.08.2022 01:28

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.