k.ú.: 625647 - Dešenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556041 - Dešenice NUTS5 CZ0322556041
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 1802981
zahrada 271 194386
ovoc. sad 1 2888
travní p. 252 2479880
lesní poz 63 1320231
vodní pl. nádrž umělá 1 5242
vodní pl. rybník 1 54433
vodní pl. tok přirozený 45 16436
vodní pl. tok umělý 1 166
vodní pl. zamokřená pl. 6 15377
zast. pl. společný dvůr 9 1435
zast. pl. zbořeniště 22 7324
zast. pl. 250 83968
ostat.pl. dobývací prost. 1 727
ostat.pl. dráha 18 157206
ostat.pl. jiná plocha 70 69427
ostat.pl. manipulační pl. 24 28821
ostat.pl. neplodná půda 88 111506
ostat.pl. ostat.komunikace 139 120973
ostat.pl. pohřeb. 2 4550
ostat.pl. silnice 21 30445
ostat.pl. zeleň 5 1471
Celkem KN 1351 6509873
PK 55 180866
GP 373 3077029
Celkem ZE 428 3257895
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 130
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 15
č.p. výroba 1
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 5
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 39
Celkem BUD 243
byt.z. byt 32
byt.z. garáž 20
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 4
Celkem JED 62
LV 286
spoluvlastník 431

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 03/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 08:31

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.