k.ú.: 625558 - Děrné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599352 - Fulnek NUTS5 CZ0804599352
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81162 - Fulnek

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1004 6686436
zahrada 289 181837
travní p. 397 813061
lesní poz 673 3295259
vodní pl. nádrž umělá 1 452
vodní pl. tok přirozený 38 58912
vodní pl. tok umělý 28 9626
zast. pl. společný dvůr 6 2334
zast. pl. zbořeniště 5 1804
zast. pl. 240 100438
ostat.pl. jiná plocha 214 145415
ostat.pl. manipulační pl. 23 74851
ostat.pl. neplodná půda 53 26872
ostat.pl. ostat.komunikace 331 170756
ostat.pl. pohřeb. 1 1249
ostat.pl. silnice 26 175549
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11557
ostat.pl. zeleň 6 1081
Celkem KN 3336 11757489
Par. DKM 3336 11757489
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 154
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 1
Celkem BUD 231
LV 373
spoluvlastník 635

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.04.2002 převedena ZMVM; Zpřesnění souřadnic bodů PPBP původně určených metodou AAT novým zaměřením metodou GNSS - OBP - 29.5.2009.
ZMVM 1:2000 01.10.1989 08.04.2002
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.10.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 13:40

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.