k.ú.: 625507 - Oldřichovice u Děpoltic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556041 - Dešenice NUTS5 CZ0322556041
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 54745
zahrada 48 30721
ovoc. sad 27 1101309
travní p. 60 270861
lesní poz 27 1230522
vodní pl. tok přirozený 5 732
vodní pl. tok umělý 5 4391
vodní pl. zamokřená pl. 3 272
zast. pl. společný dvůr 3 36
zast. pl. zbořeniště 7 5129
zast. pl. 33 14688
ostat.pl. dobývací prost. 1 9271
ostat.pl. jiná plocha 18 71441
ostat.pl. manipulační pl. 3 19630
ostat.pl. neplodná půda 34 82823
ostat.pl. ostat.komunikace 82 72495
ostat.pl. pohřeb. 1 700
ostat.pl. silnice 3 7172
Celkem KN 379 2976938
EN 4 69
PK 12 25377
GP 78 313016
Celkem ZE 94 338462
Par. KMD 128 123339
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 30
LV 32
spoluvlastník 39

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.08.2015
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.08.2019 07:39

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.