k.ú.: 625477 - Děpoltice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556041 - Dešenice NUTS5 CZ0322556041
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 437097
zahrada 39 27895
ovoc. sad 1 14333
travní p. 90 920582
lesní poz 61 1812781
vodní pl. rybník 1 104
vodní pl. tok přirozený 1 155
vodní pl. tok umělý 4 9005
zast. pl. zbořeniště 3 1087
zast. pl. 37 14303
ostat.pl. jiná plocha 29 22048
ostat.pl. manipulační pl. 2 3532
ostat.pl. neplodná půda 22 22813
ostat.pl. ostat.komunikace 54 63663
ostat.pl. silnice 3 16843
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4596
Celkem KN 369 3370837
PK 34 239177
GP 73 727586
Celkem ZE 107 966763
Par. KMD 130 98587
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 22
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 35
LV 39
spoluvlastník 49

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.08.2015
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.07.2019 05:48

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.