k.ú.: 625477 - Děpoltice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556041 - Dešenice NUTS5 CZ0322556041
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 16978
zahrada 38 32405
ovoc. sad 1 14673
travní p. mez, stráň 5 8059
travní p. 45 1174185
lesní poz 58 1843696
vodní pl. rybník 1 104
vodní pl. tok umělý 5 7511
zast. pl. zbořeniště 3 1087
zast. pl. 37 14324
ostat.pl. jiná plocha 22 6269
ostat.pl. manipulační pl. 2 3532
ostat.pl. neplodná půda 37 173836
ostat.pl. ostat.komunikace 38 57487
ostat.pl. silnice 2 16561
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4596
ostat.pl. zeleň 9 1941
Celkem KN 315 3377244
Par. DKM 186 3278704
Par. KMD 129 98540
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 22
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 35
LV 40
spoluvlastník 52

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 12.03.2020 1:1000 12.03.2020 *)
KMD 1:1000 26.08.2015
S-SK GS 1:2880 1837 12.03.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.09.2020 16:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička