k.ú.: 625078 - Vilsnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 64 396057
zahrada 353 313187
ovoc. sad 7 170947
travní p. 263 1034386
lesní poz 42 974913
vodní pl. nádrž přírodní 1 70
vodní pl. nádrž umělá 1 450
vodní pl. tok přirozený 17 62080
vodní pl. zamokřená pl. 1 3257
zast. pl. společný dvůr 1 9525
zast. pl. zbořeniště 11 4699
zast. pl. 290 69609
ostat.pl. dráha 2 25458
ostat.pl. jiná plocha 35 36057
ostat.pl. manipulační pl. 29 43900
ostat.pl. neplodná půda 51 45611
ostat.pl. ostat.komunikace 106 89633
ostat.pl. silnice 9 56338
ostat.pl. skládka 1 2705
ostat.pl. zeleň 6 6208
Celkem KN 1290 3345090
Par. DKM 1290 3345090
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 179
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 3
Celkem BUD 285
byt.z. byt 3
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 7
LV 316
spoluvlastník 453

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.07.2007
ZMVM 1:2000 15.03.1990 23.07.2007
THM-V 1:1000 01.11.1977 23.07.2007
S-SK GS 1:2880 1843 15.03.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 01.06.2020 18:46

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.