k.ú.: 624861 - Děbolín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 545881 - Jindřichův Hradec NUTS5 CZ0313545881
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 373 3788444
zahrada 141 79553
ovoc. sad 1 8331
travní p. 291 1108294
lesní poz 249 2505874
vodní pl. rybník 42 156386
vodní pl. tok přirozený 3 1885
vodní pl. tok umělý 89 16581
vodní pl. zamokřená pl. 31 47238
zast. pl. 165 70442
ostat.pl. dráha 8 113206
ostat.pl. jiná plocha 246 222731
ostat.pl. manipulační pl. 35 22053
ostat.pl. neplodná půda 14 7398
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 12907
ostat.pl. ostat.komunikace 127 99179
ostat.pl. silnice 20 128789
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2640
ostat.pl. zeleň 9 1980
Celkem KN 1852 8393911
Par. DKM 1121 5843587
Par. KMD 731 2550324
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 76
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. obč.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 162
byt.z. byt 10
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 11
LV 237
spoluvlastník 315

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2016
DKM-KPÚ 30.10.2009 1:1000 25.11.2009 *) JPÚ mimo lesy a intravilán
S-SK GS 1:2880 1828 07.12.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 20.09.2020 23:42

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.