k.ú.: 624691 - Trpík - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 547921 - Trpík NUTS5 CZ0534547921
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 199 1457550
zahrada 108 92590
travní p. 112 729313
lesní poz 74 1095478
vodní pl. nádrž umělá 3 2924
vodní pl. rybník 1 2492
vodní pl. tok přirozený 9 3080
vodní pl. zamokřená pl. 1 700
zast. pl. zbořeniště 7 1458
zast. pl. 49 20036
ostat.pl. dráha 1 33341
ostat.pl. jiná plocha 69 44417
ostat.pl. manipulační pl. 25 21703
ostat.pl. neplodná půda 2 919
ostat.pl. ostat.komunikace 69 58421
ostat.pl. silnice 4 27578
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 152
ostat.pl. zeleň 1 756
Celkem KN 735 3592908
Par. KMD 735 3592908
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 47
LV 63
spoluvlastník 95

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK GS 1:2880 1839 27.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.07.2019 07:13

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.