k.ú.: 624691 - Trpík - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 547921 - Trpík NUTS5 CZ0534547921
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 1391205
zahrada 46 97122
travní p. 54 723548
lesní poz 20 1118973
vodní pl. nádrž umělá 4 4022
vodní pl. rybník 1 2492
vodní pl. tok přirozený 16 22849
vodní pl. zamokřená pl. 1 700
zast. pl. 51 17420
ostat.pl. dráha 1 36330
ostat.pl. jiná plocha 30 29083
ostat.pl. manipulační pl. 7 9761
ostat.pl. neplodná půda 11 34234
ostat.pl. ostat.komunikace 34 71278
ostat.pl. pohřeb. 1 538
ostat.pl. silnice 5 33345
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 154
ostat.pl. zeleň 2 749
Celkem KN 325 3593803
Par. DKM 291 3572430
Par. KMD 34 21373
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 51
LV 63
spoluvlastník 93

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 29.08.2019 04.10.2019 *)
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK GS 1:2880 1839 27.09.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 26.09.2020 00:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička