k.ú.: 624659 - Damíč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557099 - Soběšice NUTS5 CZ0322557099
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 625138
zahrada 46 30796
travní p. 139 568268
lesní poz 67 507883
vodní pl. nádrž přírodní 6 3476
vodní pl. nádrž umělá 1 59
vodní pl. tok umělý 11 3058
zast. pl. 46 21417
ostat.pl. jiná plocha 46 39054
ostat.pl. manipulační pl. 11 10139
ostat.pl. neplodná půda 142 101864
ostat.pl. ostat.komunikace 73 42848
ostat.pl. silnice 12 5216
Celkem KN 750 1959216
Par. KMD 750 1959216
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 33
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 46
LV 63
spoluvlastník 84

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2015
S-SK GS 1:2880 1837 08.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.09.2020 20:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička