k.ú.: 624551 - Dalov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505188 - Šternberk NUTS5 CZ0712505188
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71101 - Šternberk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 132524
zahrada 178 102761
travní p. 122 4473595
lesní poz 158 7212382
vodní pl. nádrž přírodní 1 705
vodní pl. nádrž umělá 7 16104
vodní pl. tok přirozený 15 52478
vodní pl. tok umělý 1 903
zast. pl. zbořeniště 8 3049
zast. pl. 206 62663
ostat.pl. jiná plocha 48 176882
ostat.pl. manipulační pl. 3 22228
ostat.pl. neplodná půda 21 17776
ostat.pl. ostat.komunikace 70 140833
ostat.pl. pohřeb. 1 1206
ostat.pl. silnice 9 61550
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 34219
ostat.pl. zeleň 47 268466
Celkem KN 923 12780324
Par. DKM 770 6153820
Par. KMD 153 6626504
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 43
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 15
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 90
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 206
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 224
spoluvlastník 338

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2018
KMD 1:1000 20.11.2017
DKM-KPÚ 02.09.2010 1:1000 21.09.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1834 10.12.2018


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 27.09.2020 07:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička