k.ú.: 624471 - Hluboké u Dalečína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595454 - Dalečín NUTS5 CZ0635595454
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 256105
zahrada 89 70461
ovoc. sad 1 3313
travní p. 326 1715626
lesní poz 253 1185633
vodní pl. nádrž umělá 4 384756
zast. pl. zbořeniště 4 425
zast. pl. 75 18738
ostat.pl. jiná plocha 28 21864
ostat.pl. manipulační pl. 7 17236
ostat.pl. neplodná půda 157 119582
ostat.pl. ostat.komunikace 104 73338
ostat.pl. silnice 23 36105
Celkem KN 1091 3903182
Par. KMD 1091 3903182
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 10
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 74
LV 120
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 11.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 24.07.2019 07:15

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.