k.ú.: 624322 - Lomy u Kunžaku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 561703 - Člunek NUTS5 CZ0313561703
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 1042584
zahrada 63 58104
ovoc. sad 11 21406
travní p. 156 1564991
lesní poz 158 2519840
vodní pl. rybník 18 115903
vodní pl. tok umělý 27 16556
vodní pl. zamokřená pl. 2 5000
zast. pl. zbořeniště 5 828
zast. pl. 119 35922
ostat.pl. dráha 12 81076
ostat.pl. jiná plocha 90 200257
ostat.pl. manipulační pl. 59 43555
ostat.pl. neplodná půda 126 282142
ostat.pl. ostat.komunikace 164 182256
ostat.pl. silnice 17 21335
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 190437
ostat.pl. zeleň 28 2915
Celkem KN 1119 6385107
PK 60 368880
GP 246 1867403
Celkem ZE 306 2236283
Par. KMD 642 2962968
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 119
LV 142
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2017
S-SK GS 1:2880 1828


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 29.09.2020 17:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička