k.ú.: 624314 - Kunějov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 561703 - Člunek NUTS5 CZ0313561703
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 46 266984
zahrada 73 61206
travní p. mez, stráň 1 199
travní p. 223 3074746
lesní poz les s budovou 1 20
lesní poz 206 5786742
vodní pl. nádrž umělá 1 7596
vodní pl. rybník 11 27117
vodní pl. tok přirozený 13 4186
vodní pl. tok umělý 7 5467
vodní pl. zamokřená pl. 5 17671
zast. pl. zbořeniště 10 2015
zast. pl. 142 38896
ostat.pl. jiná plocha 192 202617
ostat.pl. manipulační pl. 28 31058
ostat.pl. neplodná půda 188 223324
ostat.pl. ostat.komunikace 111 127089
ostat.pl. silnice 6 46739
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6101
ostat.pl. zeleň 6 400
Celkem KN 1274 9930173
PK 43 126320
GP 427 2141320
Celkem ZE 470 2267640
Par. KMD 641 5875204
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 5
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 136
LV 176
spoluvlastník 213

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2017
S-SK GS 1:2880 1828


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 13.08.2022 02:06

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.