k.ú.: 623989 - Čistá u Horek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577057 - Čistá u Horek NUTS5 CZ0514577057
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 603 2904709
zahrada 324 220122
ovoc. sad 4 10359
travní p. 1128 2410253
lesní poz 370 4348881
vodní pl. nádrž umělá 4 3933
vodní pl. rybník 14 24219
vodní pl. tok přirozený 15 11780
vodní pl. tok umělý 150 29393
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 250
vodní pl. zamokřená pl. 3 6118
zast. pl. společný dvůr 3 542
zast. pl. zbořeniště 17 4588
zast. pl. 364 109312
ostat.pl. dráha 1 14569
ostat.pl. jiná plocha 42 12717
ostat.pl. manipulační pl. 59 48296
ostat.pl. neplodná půda 94 54582
ostat.pl. ostat.komunikace 278 209162
ostat.pl. pohřeb. 1 2687
ostat.pl. silnice 22 84089
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6471
ostat.pl. zeleň 12 10789
Celkem KN 3513 10527821
Par. KMD 3513 10527821
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 202
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 351
byt.z. byt 9
byt.z. dílna 1
Celkem JED 10
LV 508
spoluvlastník 702

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2015
S-SK GS 1:2880 1842 15.06.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 25.09.2020 05:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička