k.ú.: 623946 - Čisovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539155 - Čisovice NUTS5 CZ020A539155
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21055 - Mníšek pod Brdy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 499
orná půda 463 4213031
zahrada mez, stráň 1 913
zahrada 950 780712
ovoc. sad 5 20147
travní p. mez, stráň 2 1313
travní p. 463 1885442
lesní poz les s budovou 1 21
lesní poz 61 3981422
vodní pl. nádrž umělá 15 19306
vodní pl. rybník 1 532
vodní pl. tok přirozený 47 43948
vodní pl. tok umělý 3 462
vodní pl. zamokřená pl. 1 441
zast. pl. zbořeniště 6 980
zast. pl. 970 153811
ostat.pl. dráha 8 102155
ostat.pl. jiná plocha 108 183453
ostat.pl. manipulační pl. 27 36577
ostat.pl. mez, stráň 4 1076
ostat.pl. neplodná půda 114 163676
ostat.pl. ostat.komunikace 219 200133
ostat.pl. silnice 6 91522
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 17531
ostat.pl. zeleň 156 102867
Celkem KN 3639 12001970
Par. KMD 3639 12001970
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 139
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 234
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 402
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 956
LV 1137
spoluvlastník 1564

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2017
S-SK GS 1:2880 1840 15.11.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 18.09.2020 09:42

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.