k.ú.: 623776 - Čichtice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550809 - Bavorov NUTS5 CZ0316550809
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 2611247
zahrada 82 60881
ovoc. sad 2 8229
travní p. 88 1015723
lesní poz 128 2609532
vodní pl. nádrž umělá 1 338
vodní pl. rybník 11 262767
vodní pl. tok přirozený 2 20331
vodní pl. tok umělý 4 1428
vodní pl. zamokřená pl. 9 27366
zast. pl. společný dvůr 1 150
zast. pl. zbořeniště 3 501
zast. pl. 111 49338
ostat.pl. jiná plocha 57 54344
ostat.pl. manipulační pl. 8 15201
ostat.pl. neplodná půda 158 216012
ostat.pl. ostat.komunikace 69 112636
ostat.pl. pohřeb. 1 1439
ostat.pl. silnice 5 38776
ostat.pl. zeleň 14 6130
Celkem KN 809 7112369
PK 825 3370271
GP 25 178094
Celkem ZE 850 3548365
Par. DKM 245 138340
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. rod.dům 80
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 110
LV 224
spoluvlastník 453

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.11.2019 intravilán
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 03/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 13.08.2022 02:36

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.