k.ú.: 623661 - Číhošť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568520 - Číhošť NUTS5 CZ0631568520
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 498 3674122
zahrada 88 50403
ovoc. sad 1 1003
travní p. 181 400179
lesní poz 87 508108
vodní pl. nádrž umělá 5 15783
vodní pl. rybník 1 3386
zast. pl. zbořeniště 2 1260
zast. pl. 109 70881
ostat.pl. jiná plocha 37 15304
ostat.pl. manipulační pl. 6 29874
ostat.pl. neplodná půda 26 27180
ostat.pl. ostat.komunikace 74 76608
ostat.pl. pohřeb. 3 4330
ostat.pl. silnice 8 64891
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9672
ostat.pl. zeleň 11 6009
Celkem KN 1141 4958993
Par. KMD 1141 4958993
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 108
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 170
spoluvlastník 263

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.05.2015
S-SK GS 1:2880 1838 26.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 05.06.2020 01:49

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.